06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

 

 

 

 

ساعت 12 الی 13 وقت نماز و ناهار کلیه کارکنان دانشگاه می باشد. لطفا در زمان های ذکر شده به گروه مراجعه نفرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 27 – پایان نامه

دانشجویان ورودی 94 موظف هستند پس از پایان نیمسال اول  سالتحصیلی و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما و تائید گروه مربوط انتخاب نماید، موضوع پایان نامه پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قطعیت می یابد.

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات