06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه امتحانات

برنامه امتحانی نیمسال دوم97-96

دانشجوی گرامی روز و تاریخ امتحانات پایان ترم را از سامانه گلستان و بر اساس کارت ورود به جلسه بررسی نمایید.اساتید گرامی نیز برنامه امتحانات پایان ترم را از سامانه گلستان دریافت نمایند.

 

   دانلود : برنامه_امتحانی_ن.دوم_97-96.doc           حجم فایل 46 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات