06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧

امروز

اخبار و اطلاعیه ها

حذف دروس
دروس که به حدنصاب نرسیده 2
دروسی که به حدنصاب نرسیده اند حذف می گردند.
 ٠٨:٢١ - 1395/11/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تغییر استراری روز امتحان
قابل توجه دانشجویان گروه ریاضی و علوم کامپیوتر
امتحانات روز 95/10/21 تغییر می کند.
 ١٠:١٧ - 1395/10/20 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
گروه ریاضی و علوم کامپیوتر
اعضاء هیأت علمی
قابل توجه اعضاء هیأت علمی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر
 ١١:٥٣ - 1395/09/14 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دانشجویان کارشناسی ورودی جدید
گروه ریاضی
تغییر ساعت درس فارسی عمومی برای دانشجویان گروه ریاضی
 ٠٩:٣٥ - 1395/07/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
قابل توجه دانشجویان ریاضی و علوم کامپیوتر
همایش بیوانفورماتیک ایران
ششمیندانشکده علوم پایه دانشگاه,لرستان,دکتر,خسرو,عزیزی,پرتال,وبسایت,دانشگاه,درخواست,همکاری,جذب همایش بیوانفورماتیک ایران
 ١١:٣٣ - 1395/07/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
همایش ملی ریاضی
هفتمین دوره همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
هفتمین دوره همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور تبریز
 ١٢:٥٩ - 1394/05/24 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تکمیل فرم تعیین استاد راهنما
دانشجویان کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی
تکمیل فرم تعیین استاد راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد آنالیز ریاضی الزامی می باشد.
 ١٠:١٤ - 1394/04/14 - تعداد نظرات : ١ادامه خبر >>
گزارش وضعیت تحصیلی بورسیه ها
دانشجویان دکتری
تکمیل فرم وضعیت تکمیلی
 ١٥:٠٠ - 1394/04/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
گزارش وضعیت تحصیلی بورسیه ها
دانشجویان دکتری (بورسیه)
تکمیل فرم وضعیت تکمیلی
 ١٥:٠٠ - 1394/04/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کارهای پژوهشی
دانشجویان دکتری
ارائه کاراهای پژوهشی دکتری در گروه ریاضی ترم 95-94
 ١٥:٠٦ - 1394/03/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ارتفاء علمی
ارتقاء عضو هیئت علمی گروه ریاضی به مرتبه دانشیاری
دکتر امیر قاسم غضنفری دکترای آنالیز ریاضی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت.
 ١٤:٤٨ - 1394/03/12 - تعداد نظرات : ١ادامه خبر >>
ترم تابستانی 1394
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه حکیم سبزواری ترم تابستانی برگزار می نماید.
 ١٠:٢٠ - 1394/03/05 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ترم تابستانی 94
دانشگاه بجنورد
ارائه ترم تابستانی 94 در دانشگاه بجنورد
 ١١:٤٠ - 1394/03/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ترم تابستانی
دانشگاه بوعلی سینا
ارائه دروس عمومی ، پایه و تخصصی
 ١١:٣٢ - 1394/03/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پذیرش بدون آزمون
مجتمع آموزشی عالی بم
مجتمع آموزشی عالی بم پذیرش بدون آزمون می پذیرد
 ١١:٢٦ - 1394/03/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ثبت نام بدون آزمون
دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان بدون آزمون ثبت نام بعمل می آورد.
 ١١:٢١ - 1394/03/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ثبت نام بدون آزمون استعداد درخشان
دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد بدون آزمون دانشجو می پذیرد
 ٠٩:٤٨ - 1394/03/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
سیستمهای فازی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران در دانشگاه سیستان و بلوچستات برگزار می گردد.
 ١١:٣٥ - 1394/02/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کارهای پژوهشی
دانشجویان دوره دکتری
ارائه کارهای پژوهشی دانشجویان دکتری به گروه
 ١١:٢٦ - 1394/02/22 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پذیریش دانشجوی تحصیلات تکمیلی بدون آزمون
پذیرش بدون آزمون
دانشگاه ارومیه دانشجوی تحصیلات تکمیلی بدون آزمون پذیرش می نمایید.
 ١٤:٤٢ - 1394/02/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات