06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧

امروز

لیست دروس ارائه شده کارشناسی نیمسال اول 96-95

 

دروس کارشناسی پیشنهادی برای نیمسال اول 96-95

 

 

ردیف

نام درس

کد درس

واحد

کل

عملی

1

آز فیزیک (1)

01-1112006

1

1

2

ریاضیات عمومی (1)

01-1112109

4

 

3

بهینه سازی غیر خطی

01-1112050

3

 

4

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

01-1112188

3

 

5

فیزیک عمومی (1)

01-1112148

4

 

6

جبر خطی عددی

01-1112080

3

0

7

فارسی عمومی

01-9010760

3

 

8

تربیت بدنی (1)

01-9010755

1

 

9

ریاضیات عمومی (3)

01-1112114

4

 

10

مبانی آنالیز ریاضی

01-1112160

3

 

11

توابع مختلط

01-1112793

3

0

12

مبانی ماتریس ها و جبر خطی

01-1112190

3

 

13

مبانی آنالیز عددی

01-1112162

3

 

14

احتمال (1)

01-1112034

3

 

15

اندیشه اسلامی (1)

01-9010768

2

 

16

معادلات با مشتقات جزئی

01-1112203

3

 

17

مباحثی در ریاضیات و کاربردها

01-1112158

3

 

18

جبر

01-1112074

3

 

19

نظریه اندازه و کاربردها

01-1112215

3

0

20

نظریه حلقه و مدول

01-1112216

3

0

21

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

01-9010776

2

 

22

درس غیر ریاضی 1

01-1112092

3

 

23

درس غیر ریاضی 2

01-1112093

3

 

24

هندسه دیفرانسیل موضعی

01-1112231

3

 

25

آیین زندگی

01-9010774

2

 

26

توپولوژی جبری مقدماتی

01-1112069

3

 

27

آنالیز عددی

01-1112024

3

 

28

پروژه کارشناسی

01-1112054

3

 

29

مبانی سیستم های دینامیکی

01-1112181

3

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات