06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧

امروز

برمامه نیمسال اول 96-95

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر محمود جوکار نیمسال اول 96-95

10-8

12-10

13-12

15-13

17-15

19-17

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

اصول سیستمهای عامل ک 112

 

کامپایلرک 213

 

چهارشنبه

اصوا سیستمهای عامل ک 112

کامپایلرک 112

 

 

زبانهای برنامه سازی ک 225

زبانهای برنامه سازی ک 225

 

پنج شنبه

اصول طراحی کامپایلر ک 410 فنی

سیستم عامل ک 410 فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی زیان های برنامه سازی ک 410 فنی

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات