06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

برنامه کلاسی نیمسال دوم 96

 

 

 


برنامه هفتگی دکتر علی بارانی نیمسال دوم 96

 

10-8

 

12-10

 

16-14

 

18-16

 

20-18

 

شنبه

هندسه منیفلد1

( گ م)

ک 230

 

کاربردهای گروه لی در معادلات دیفرانسیل

  ک 224

 

کاربردهای گروه لی در معادلات دیفرانسیل  ک 224

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

هندسه منیفلد1

( گ م)

ک 233

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات