06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

فراغت از تحصیل
فراغت از تحصیل
اطمینان از وصول تاییدیه های تحصیلی مقاطع تحصیلی قبلی
 ١١:٢١ - 1396/03/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
امتحان
تغییر ساعت اداری طبق مصوبه دولت
ساعت امتحانات 28/03/96 از ساعت 10-8 به ساعت 12-10 تغییر یافت
 ١٠:٤٥ - 1396/03/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کارگاههای پیشنهادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
قایل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کارگاههای پیشنهادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 ١١:٠٦ - 1395/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات