06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٥ ارديبهشت ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های گروه

تذکر مهم: دانشجویان کارشناسی ورودی 94 و ماقبل 94 دقت فرمایید در زمان انتخاب واحد دروسی که در چارت مربوط به ورودی دانشجو می باشد ملاک انتخاب واحد است.به کد دروس در زمان انتخاب واحد دقت فرمایید.در غیر اینصورت عواقب آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات