06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

اطلاعیه های گروه

کارگاههای پیشنهادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
قایل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کارگاههای پیشنهادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 ١١:٠٦ - 1395/08/19 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
پیام تسلیت
درگذشت دانشجوی رشته زیست شناسی
درگذشت دانشجوی رشته زیست شناسی
 ١٠:٥٥ - 1395/08/18 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده مقطع کارشناسی گروه زیست شناسی در نیمسال اول 96-95
دروس ارائه شده مقطع کارشناسی گروه زیست شناسی
دروس ارائه شده مقطع کارشناسی گروه زیست شناسی
 ١١:٤١ - 1395/06/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 گروه زیست شناسی
دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 گروه زیست شناسی
دروس ارائه شده در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 گروه زیست شناسی
 ١١:٣٨ - 1395/06/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

زمان انتخاب واحد
زمان انتخاب واحد
 ١٠:٣٤ - 1395/06/03 - تعداد نظرات : ١ادامه خبر >>
کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی
کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی
عنوان وکد دروس کارشناسی ارشد
 ١١:٠٥ - 1394/11/07 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
انتصاب مدیر گروه زیست شناسی
انتصاب مدیر گروه زیست شناسی
خانم دکتر فریده آذربانی به عنوان سرپرست گروه زیست شناسی منصوب شد.
 ١٠:٤٧ - 1394/08/06 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمایشگاه بافت شناسی
آزمایشگاه بافت شناسی
تغییر ساعت آزمایشگاه بافت شناسی
 ٠٨:٥٨ - 1394/07/28 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کنفرانس ملی کشاورزی وتوسعه
کنفرانس ملی کشاورزی وتوسعه
برگزاری کنفرانس ملی کشاورزی وتوسعه
 ١١:٤٨ - 1394/03/10 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مصاحبه دکتری گروه زیست شناسی
مصاحبه دکتری گروه زیست شناسی
مصاحبه دکتری گروه زیست شناسی
 ١٢:٣٥ - 1394/03/04 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
اطلاعیه ترم تابستانی (گروه زیست شناسی)
اطلاعیه ترم تابستانی (گروه زیست شناسی)
شرایط اخذ ترم تابستانه
 ٠٨:٠٧ - 1394/03/03 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تشکیل کلاسها
تشکیل کلاسهای گروه زیست شناسی
تشکیل کلاسهای گروه زیست شناسی
 ١١:٠٦ - 1394/02/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D گروه زیست شناسی
برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D گروه زیست شناسی
برگزاری آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D گروه زیست شناسی
 ١٠:٣١ - 1394/02/23 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ترم تابستانی
برگزای ترم تابستانی دانشگاه ایلام
برگزای ترم تابستانی دانشگاه ایلام
 ١٣:١٨ - 1394/02/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
2
3
به نامخدا
 ١٠:٤٦ - 1394/02/21 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
چهارمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
چهارمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
چهارمین کنفرانس ملی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
 ١١:٤٢ - 1394/02/16 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آزمون جامع
برگزاری آزمون جامع
تغییر تاریخ برگزاری آزمون جامع
 ١١:١٨ - 1394/02/15 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
دروس رشته
آشنایی با دروس رشته های گروه زیست شناسی
دروس رشته های گروه
 ١٧:٢٢ - 1393/11/17 - تعداد نظرات : ١ادامه خبر >>
فرم های موردنیاز
دریافت فرم مورد نیاز
نحوه دریافت فرم
 ١٧:١٥ - 1393/11/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٧:٠٩ - 1393/11/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات