Ar En

این گروه در سال ۱۳۵۶ شمسی با عنوان یکی از چهار گروه «مرکز آموزش عالی لرستان» وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز با پذیرش دانشجو در رشته‌ی دبیری شیمی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. با گذشت زمان و ارتقاء مرکز آموزش عالی لرستان به دانشگاه لرستان توسعه قابل توجهی در کمیت و کیفیت رشته های آموزشی بوجود آمد و گروه شیمی به جایگاه علمی خاص خود ارتقاء یافت. این گروه در مقطع کارشناسی ارشد با اخذ مجوز رشته های کارشناسی ارشد شیمی آلی و کارشناسی ارشد شیمی معدنی در سال 1374 و در مقطع دکتری با اخذ مجوز دکتری شیمی آلی و دکتری شیمی تجزیه و در سال 1386 برای اولین دوره ها اقدام به پذیرش دانشجو نمود.
در حال حاضر این گروه دارای 21 عضو هیئت علمی تمام و قت(7 استاد، 8 دانشیار و 6 استادیار) ،2 رشته کارشناسی(شیمی محض و شیمی کاربردی)، 5 رشته کارشناسی ارشد ( شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی فیزیک و نانو شیمی) و 4 رشته دکتری در گرایش های (شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی فیزیک )می باشد. در شرایط کنونی گروه شیمی حائز شرایط ارتقاء به دانشکده می باشند و مجوز راه اندازی دانشکده شیمی نیز به تصویب رسیده است.