Ar En

بسمه تعالی

معرفی گروه ریاضی

 

گروه ریاضی در سال 1356 شمسی و همزمان با تأسیس مجتمع آموزش عالی لرستان ابتدا به عنوان شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز ( شهید چمران فعلی) با پذیرش تعداد 35 دانشجو در رشته ریاضی فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال 1362 پس از بازگشایی دانشگاه ها مجتمع آموزشی عالی لرستان فعالیت خود را بطور مستقل و با دو رشته دبیری ریاضی و دبیری شیمی آغاز نمود. گروه ریاضی که با سابقه ترین گروه آموزشی دانشگاه لرستان است با تصویب طرح جامع بزرگ دانشگاه لرستان و تصویب آن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در سال 1367 این گروه در دو رشته کارشناسی ریاضی محض و دبیری ریاضی به فعالیت خود ادامه داد و سپس از سال 1369 رشته کارشناسی ریاضی کاربردی نیز به دو رشته قبلی افزوده شد. در سال 1380 پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را آغاز نمود و هم اکنون در سه گرایش و 10 زیر شاخه دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین در سه گرایش و 10 زیر گرایش آنها دانشجوی دکتری Ph.D  پذیرش می نماید.همچنین از سال 1390 پذیرش دانشجو رشته کارشناسی علوم کامپیوتر به گروه ریاضی افزوده شد.

برای ادامه و مشاهده به فایل  زیر مراجعه نمایید. 

آدرس سایت: دانشگاه لرستان- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

https://www.lu.ac.ir

 

 

   دانلود : معرفی_گروه.pdf           حجم فایل 74 KB