Ar En

گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه لرستان فعالیت خود را ابتدا به صورت شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1356 آغاز و پس از جذب دانشجو در چهار دوره متوالی, متوقف و  سپس فعالیت مجدد خود را از مهر ماه 1372 آغاز نمود و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد در رشته نانو فیزیک, و گرایشهای فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر،فیزیک ذرات و نظریه میدانها و نجوم و اختر فیزیک ، و در مقطع دکتری در سه گرایش فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر و فیزیک ذرات و نظریه میدانهادانشجو می پذیرد.

مدیر گروه فیزیک: آقای دکتر حسین دوستی

کارشناس گروه فیزیک: خانم شیرین دادفر  تلفن :09371030668

تلفن دفتر گروه فیزیک : 06633120619   داخلی 1730

 

   دانلود : مقاطع_تحصیلی_گروه_فیزیک_.docx           حجم فایل 19 KB