گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

بسمه تعالی

معرفی گروه ریاضی

گروه ریاضی در سال ۱۳۵۶ شمسی و همزمان با تأسیس مجتمع آموزش عالی لرستان ابتدا به عنوان شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز ( شهید چمران فعلی) با پذیرش تعداد ۳۵ دانشجو در رشته ریاضی فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال ۱۳۶۲ پس از بازگشایی دانشگاه ها مجتمع آموزشی عالی لرستان فعالیت خود را بطور مستقل و با دو رشته دبیری ریاضی و دبیری شیمی آغاز نمود. گروه ریاضی که با سابقه ترین گروه آموزشی دانشگاه لرستان است با تصویب طرح جامع بزرگ دانشگاه لرستان و تصویب آن در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۶۷ این گروه در دو رشته کارشناسی ریاضی محض و دبیری ریاضی به فعالیت خود ادامه داد و سپس از سال ۱۳۶۹ رشته کارشناسی ریاضی کاربردی نیز به دو رشته قبلی افزوده شد. در سال ۱۳۸۰ پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را آغاز نمود و هم اکنون در سه گرایش و ۱۰ زیر شاخه دانشجوی کارشناسی ارشد و همچنین در سه گرایش و ۱۰ زیر گرایش آنها دانشجوی دکتری Ph.D پذیرش می نماید.همچنین از سال ۱۳۹۰ پذیرش دانشجو رشته کارشناسی علوم کامپیوتر به گروه ریاضی افزوده شد.

برای ادامه و مشاهده به فایل  زیر مراجعه نمایید. 

آدرس سایت: دانشگاه لرستان- دانشکده علوم پایه - گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

https://www.lu.ac.ir

دانلود فایل ضمیمه
معرفی گروه
اندازه فایل : 73.7 KB