گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشگاه لرستان فعالیت خود را ابتدا به صورت شاخه ای از دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال ۱۳۵۶ آغاز و پس از جذب دانشجو در چهار دوره متوالی, متوقف و  سپس فعالیت مجدد خود را از مهر ماه ۱۳۷۲ آغاز نمود و در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد در رشته نانو فیزیک, و گرایشهای فیزیک ماده چگال ،فیزیک هسته ای, فیزیک اپتیک و لیزر،فیزیک ذرات و نظریه میدانها و نجوم و اختر فیزیک ، و در مقطع دکتری در سه گرایش فیزیک ماده چگال, فیزیک اپتیک و لیزر و فیزیک ذرات و نظریه میدانهادانشجو می پذیرد.

دانلود فایل ضمیمه
مقاطع تحصیلی گروه فیزیک
اندازه فایل : 19.0 KB