06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠

امروز

مراحل دفاع از رساله دکتری

مراحل دفاع از رساله دکتری

1- اطمینان از ثبت نمره سمینار در کارنامه کل

2- تایپ و پرینت کلیه فرمها از سایت دانشگاه(کاربرگ تایید همانند جویی/کاربرگ شماره 1 و 4/کاربگ مالکیت و اصالت اثر)

3- مراجعه به تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت تعیین زمان دفاع

4- مراجعه به استاد راهنما

5- تایپ و پرینت صورتجلسه توسط گروه به اضافه کارنامه کل

6- ارسال مدارک (شامل فرم ایرانداک/پروپوزال/کپی فعالیت پژوهشی/یک نسخه پایان نامه) توسط دانشجو

7-ثبت درخواست دفاع از رساله در سامانه گلستان در قسمت پیشخوان خدمت

8-پرینت گزارش 2359 توسط مدیر گروه

9-دریافت فرم ابلاغ نتیجه آزمون جامع دکتری از تحصیلات تکمیلی دانشگاه+مدرک زبان

   دانلود : مدارک_دفاع_و_تصویب_پروپوزال.docx           حجم فایل 18 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات