06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩

امروز

تاریخچه دانشکده

دانشکده علوم پایه در سال ۱۳۵۶ شمسی با عنوان  تنها دانشکده «مرکز آموزش عالی لرستان» وابسته به  دانشگاه جندی شاپور اهواز  با پذیرش ۱۰۰ دانشجو در رشته‌های  شیمی، فیزیک، ریاضی و زیست شناسی در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. با گذشت زمان و ارتقاء مرکز آموزش عالی لرستان به دانشگاه لرستان توسعه قابل توجهی در کمیت و کیفیت رشته های آموزشی بوجود آمد و دانشکده علوم پایه به جایگاه علمی خاص خود ارتقاء یافت.

این دانشکده در مقطع  کارشناسی ارشد  با اخذ مجوز  رشته های کارشناسی ارشد شیمی آلی و کارشناسی ارشد شیمی معدنی در سال 1374و در مقطع دکتری با اخذ مجوز دکتری شیمی آلی  و دکتری شیمی تجزیه و در سال 1386  برای اولین دوره ها اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

 

 

 


خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات